Winter Art Education Project

Huhmarniemi, Maria: Winter Activities


Huhmarniemi, Maria: Winter Activities. Community-Based Winter Art in the Winter Art Education Project. In Huhmarniemi, Maria; Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./ed.): Talven taidetta. Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta / Winter Art. Statements on Winter Culture, Winter Art and Snow Construction. Translation Richard Foley. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 6, Rovaniemi 2003, 108-121.

 

 
Get pdf file
Go over an image on left side