Useful

WWW links | Further Reading

English Litterature

Adams, Eileen: Learning through Landscapes. A Report on the Use, Design, Management and Development of School Grounds. Learning Through Landscapes Trust, Winchester 1990.

Adams, Eileen: Public Art. People, projects, process. AN Publications, Leeds and Leicester, 1997.

Alexenberg, Mel & Benjamin, Miriam: Creating Public Art. Art Education 5/2004, 13-18.

Coutts, Glen & Dawes, Mark: Drawing on the Artist Outside. Toward 1999. Journal of Art & Design Education 2/1998, 190-190.

Coutts, Glen & Rusling, Lorna: Design, Environment and Community Arts: What´s your Problem. Art Education 6/2002, 41-47.

Coutts, Glen: Multimedia, Curriculum, Public Art. Art Education 4/2004, 33-39.
Daves, Mark & Coutts, Glen & Dougal, Paul: Scanning the City. A digital journey around public art and urban design in the City of Glasgow. Cd-rom. University of Strathclyde, Glasgow, 1999.

Coutts, Glen: Multimedia, Curriculum, Public Art. Art Education. 4/2004, 33 – 39.

Coutts, Glen & Rusling, Lorna: Design, Environment and Community Arts: What´s your Problem. Art Education. 6/2002, 41 – 47.

Daves, Mark & Coutts, Glen & Dougal, Paul: Scanning the City. A digital journey around public art and urban design in the City of Glasgow. Cd-rom. University of Strathclyde, Glasgow, 1999.

Delft, Marjon van: Themes from Finland. Community art – implications for social policy. Themes 6/1998. Sosiaali ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Stakes, Helsinki 1998.

Felshin, Nina (ed.): But is it Art? The Spirit of Art as Activism. Reprinted. Oxford University Press, Oxford 2001 (1995). .

Gablik, Suzi: Has Modernism Failed? Thames and Hudson, New York 2004 (1984).

Gablik, Suzi: Reenchantment of Art. Thames and Hudson, London 1991.

Green, Gaye: New Genre Public Art Education. Art Journal 1/1999, 80-84.

Hiltunen, Mirja: The Fire Fox. Multisensory Approach to Art Education in Lapland. IETA (Tulossa/Forthcoming) 2005.

Hughes, Angela & Thomas, Aileen: The Sky above, The Earth Below! Creative Arts in Your School Grounds. Grounds for Learning, Stirling.

Jokela, Timo & Hiltunen, Mirja: Art Pedagogical Projects in Northern Wilderness and Villages. Lifelong Learning in Europe 2/2003, 26-31.

Jokela, Timo & Kuuri, Elina (ed.): Ultima Thule. Northern Environment and Art Education Project. University of Lapland publications in visual arts and design C 15, Rovaniemi 1999.

Kantonen, Lea: Identity Sculptures. Framework 1/2004, 78-79.

Kaye, Nick: Site-specific art. Performance, place and documentation. Routledge, London 2001.

Kenneth, Mikko; Jokela, Timo & Kynman Florian: The Trans Barents Highway Symposiums of Art. Nyheternas Tryckeri, Umeå 2004.

Keskitalo, Anne: Travel as an Artistic Process in Environmental Art. In Landscapes of Presence. Ed. Soile Veijola. University of Lapland Publications in the Social Sciences B 47, Rovaniemi 2003, 169-176.

Lacy, Suzanne (ed.): Mapping the terrain. New Genre Public Art. Bay Press, Seattle 1995.

Lippard, Lucy, R.: The Lure of the Local. Senses of Place in a Multicentered Society. New Press, New York 1997.

Matarasso, Francois: Use or Ornament? The Social Impact of Participation in the Arts. Comedia, London 1997.

Neperud, Ronald, W.: Texture of Community. An Environmental Design Education. In Context, Content and Community in Art Education. Ed. Ronald W. Neperud. Teachers college, New York 1995, 222-245.

Ross, Stephanie: What gardens mean? University of Chicago Press, Chicago 2001.

Russell, Robert: A Beginner´s Guide to Public Art. Art Education 4/2004, 19-24.

Shaw, Phyllida: What’s art got to do with it? Briefing paper on the role of the arts in neighbourhood renewal. Arts Council England, London 2003. [Also in ] <URL: http://www.artscouncil.org.uk/documents/publications/801.pdf >.

[Wilkinson, Cristine]: Art & People. A Practical guide to setting up and running art projects in the community. Slough Borough Council, Slough 2003.

Webster, Mark & Buglas, Glen: Community Arts Workers. Finding Voices, Making Choices. Educational Heretics Press, Nottingham 2005.

English-Finnish Litterature

Huhmarniemi, Maria; Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./ed.): Talven taidetta. Puheenvuoroja talven kulttuurista, talvitaiteesta ja lumirakentamisesta / Winter Art. Statements on Winter Culture, Winter Art and Snow Construction. Translation Richard Foley. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 6, Rovaniemi 2003.

Huhmarniemi, Maria, Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./ed.): Talven taito. Ohjeita lumi- ja jääveistoon. / Winter skills: a guidebook for snow and ice sculpting. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. D7, Rovaniemi, 2003.

Huhmarniemi, Maria, Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim. = ed.), Talven tuntemus. Puheenvuoroja talvesta ja talvitaiteesta. = Sense of winter : statements on winter and winter art. Translations Virpi Välimaa-Hill. Rovaniemi: Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja, D9, 2004.

Huhmarniemi, Maria, Jokela, Timo & Vuorjoki, Susanna (toim./ed.): Talven toimintaa: koulujen talvitaideprojekteja / Winter activities: winter art projects in schools. Käännökset, translations.: Maxim Narbrough, Aurora Nieminen, Virpi Välimaa-Hill. CD-rom. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 11, Rovaniemi, 2004.

Jokela, Timo & Lohiniva, Leena (toim./ed.): Joki. Ympäristötaidetapahtuma: Ounasjoen alkulähteiltä Ounasjokisuulle lokakuulta 1994 marraskuulle 1995 / The River. From Springheads to Mouth of River Ounasjoki from October 1994 to November. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 5, Rovaniemi 1996.

Finnish Litterrature

Heikinaho, Minna: Yhteisötaiteen ideaa etsimässä. Kide 6/2000, 25-27.

Hiltunen, Mirja: Performatiivinen parkkikonsertti. Stylus 2/2002, 14-16.

Hiltunen, Mirja: Ytyä taideopettajuuteen. Yhteisön, taiteen ja ympäristön kohtaamisia.Teoksessa Monikko. Moniroolinen kuvataideopettaja korkeakoulussa. Toim. Marjo Räsänen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F 23, Helsinki 2002, 44-51.

Hiltunen, Mirja: Erämaa opettaa. Kehollisesti ympäristön, taiteen ja yhteisön maisemissa. Aikuiskasvatus 1/2004, 54-59.

Hiltunen, Mirja & Jokela, Timo: Täälläkö taidetta? Johdatus yhteisölliseen taidekasvatukseen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 4, Rovaniemi 2001.

Hiltunen, Mirja & Saastamoinen, Minna: Kiepissä. Suojautua vai nousta siivilleen. Stylus 2/2002, 23-24.

Huhmarniemi, Maria & Karintaus, Liisa: Virta – ympäristö- ja yhteisötaidetta kouluissa. CD-ROM Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D 8, Rovaniemi 2003.

Johansson, Hanna: Maataidetta jäljittämässä. Luonnon ja läsnäolon kirjoitusta suomalaisessa nykytaiteessa 1970 – 1995. Like, Helsinki, 2005.

Jokela, Timo: Ympäristötaiteesta ympäristökasvatukseen. Teoksessa Maan kuva. Kirjoituksia taiteeseen perustuvasta ympäristökasvatuksesta. Toim. Meri-Helga Mantere. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 1995, 25-37.

Jokela, Timo: Ympäristöstä paikaksi – paikasta taiteeksi. Teoksessa Ympäristö – arvot? Heijastuksia pohjoiseen. Toim. Anni Huhtala. Lapin yliopiston hallintoviraston julkaisuja 35, Rovaniemi 1996, 161-178.

Jokela, Timo: Ympäristö, esteettinen kasvu ja taide. Teoksessa Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Toim. Markku, Käpylä & Riitta, Wahlström. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25, Jyväskylä 1997, 9-24.

Jokela, Timo: Ympäristötaide paikkakasvatuksena. Teoksessa Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Toim. Markku, Käpylä & Riitta, Wahlström. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25, Jyväskylä 1997, 149-166.

Jokela, Timo & Hiltunen, Mirja: Keino: Yhteisön, Taiteen ja Ympäristön kohtaamisia. CD-rom. Taiteiden tiedekunnan julkaisuja D5, Rovaniemi, 2001.

Jokela, Timo: Ympäristötaide paikkakasvatuksena. – Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta (toim.): Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25, Jyväskylä, 1997, 149 – 166.

Jokela, Timo (toim.): Tunturi taiteen ja tieteen maisemissa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja C 12, Rovaniemi 1999.

Jokela, Timo & Hiltunen, Mirja. Keino: Yhteisön, Taiteen ja Ympäristön kohtaamisia. CD-rom. Taiteiden tiedekunnan julkaisuja D5, Rovaniemi, 2001.

Jokela, Timo: Keino kohti pohjoista. Taiteen ja pohjoisen ympäristön suhteen tarkastelua. Teoksessa Kulttuuriperintö ja luonto. Symposiontekstejä. Toim. Arto Selkälä & Jani Väisänen. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä julkaisuja. Esseitä puheenvuoroja ja raportteja 1, Rovaniemi 2003.

Kaitavuori, Kaija: Leipää ja auringonkukkia. Yhteisötaitelijana Itä-Helsingissä. Taide 4/2003, 49-51.

Kantonen, Lea: Me piirsimme heitä ja he piirsivät meitä. Teoksessa Monikko. Moniroolinen kuvataideopettaja korkeakoulussa. Toim. Lea Kantonen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja F 23, Helsinki 2002, 52-57.

Kantonen, Lea: Teltta. Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki 2005.

Kantokorpi, Otso: Galleriatila sosiaalisena veistoksena / Minna Heikinaho. Teoksessa Kosketuspintoja. Kustannus Oy Taide, Helsinki 2003, 34-39. Myös Taide 4/1998, 52-55.

Keskitalo, Anne K., Matkataiteen määrittelykehyksiä toiminnallisesta paikasta nykytaiteen nomadismiin. Kulttuurintutkimus 2/2003, 45 – 51

Kemal, Salim & Gaskell, Ivan (ed.): Landscape, natural beauty and the arts. Cambridge university press, Cambridge, 1993.

Kivi, Jussi: Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Kustannus Oy Taide, Helsinki, 2004.

Krappala, Mari & Pääjoki, Tarja: Taide ja toiseus. Syrjästä yhteisöön. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Helsinki. 2003.

German Litterature

Rainer Büchner, H. C., (Red.): Feuer, Wasser, Erde, Luft die vier Elemente im Kunstunterricht. Auer, Donauwörth, 2001.

 

 
  close